20:04 ICT Thứ bảy, 24/08/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tin Tức » Dạy và Học

TRƯỜNG TH YÊN LỘC TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ TVCN LỚP1 MẪU: LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

Thực hiện kế hoạch của chuyên môn trường năm học 2014-2015, thực hiện kế hoạch hoạt động tháng 3 của tổ CM 1,2,3. Khối 1 tổ chức chuyện đề PP dạy TVCN tiết Luyện tập tổng hợp.

TRƯỜNG TH YÊN LỘC TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ TVCN LỚP1 MẪU 5: NGUYÊN ÂM ĐÔI

TRƯỜNG TH YÊN LỘC TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ TVCN LỚP1 MẪU 5: NGUYÊN ÂM ĐÔI

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của bậc học về việc thực hiện dạy TVCN lớp 1, thực hiện kế hoạch hoạt động cụm CM Thượng Can triển khai thực hiện chuyên đề dạy TV lớp 1 công nghệ ở các mẫu. Ngày 16 tháng 1 năm 2015 trường TH Yên Lộc đã thể hiện tiết dạy chuyên đề Mẫu 5: Nguyên âm đôi. Về dự buổi chuyên đề có mặt của tất cả các đ/c trong BGH, các đ/c GV giảng dạy khối 1 của 7 trường cụm Thượng Can.

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG